Category Archives: Iban

Iban behoud bij overstap bank

IBAN behouden bij overstap bank

Omdat een IBAN nummer is gekoppeld aan een bepaalde banktype is het tot dusver niet mogelijk om IBAN te behouden bij overstap van bank. In principe is het IBAN nummer daarbij vergeven door de bank en voor alsnog blijft dit verbonden aan die bank. Dit houdt in dat bij wijziging van bank de klant mogelijk problemen kan krijgen met betalingen of ontvangsten. Om daarin tegemoet te komen hebben vele banken inmiddels de overstap regeling geïntroduceerd waarmee betalingen rechtstreeks naar de nieuwe bankrekening kunnen worden doorgesluisd.

Wijziging van bank: de gevolgen

Vooral binnen de zakelijk markt kan het wijzigen van een bank problemen opleveren omdat klanten gewend zijn om naar een bepaald rekeningnummer bedragen over te maken. IBAN behouden bij overstap bank zou dan ook een gewenste optie zijn, echter bestaat momenteel nog niet tot de mogelijkheden. Dat houdt in dat men creatief moet zijn om cliënten en klanten te informeren naar de nieuwe IBAN code. Om de klant tegemoet te komen kan men gedeeltelijk de IBAN behouden bij overstap bank door van de overstap regeling gebruik te maken.

De overstap regeling voor overboekingsgarantie

Een methode waarbij de bank betalingen doorgeeft wordt gerealiseerd met de overstap regeling. Daarbij worden klanten bij het aangaan van een nieuwe bankrekening bij een andere bank de garantie gegeven dat betalingen aan het oude rekeningnummer op het nieuwe terecht komen. Op die manier kan de IBAN worden behouden indien men overstapt van bank. Dit is echter veelal een maatregel voor beperkte duur. Gewoonlijk kan men de IBAN behouden bij overstap bank voor een maximum van dertien maand. Het geeft de zakelijke gebruiker de gelegenheid om binnen die termijn de klanten in te lichten aangaande de wijzigingen middels IBAN betalingen.

Toekomstige concurrentie bevordering banken

Het is de verwachting dat IBAN behouden bij overstap bank in de nabije toekomst wel mogelijk is omdat daarmee de concurrentie tussen de banken wordt bevorderd. De klant moet meer de mogelijkheden hebben om te kiezen tussen verschillende aanbieders zodat de kosten per definitie bij de bank aanbieder worden gedrukt. Oftewel door het open stellen van het behoud van IBAN bij overstap naar een andere bank profiteert de klant optimaal. Tot dusver dient men het met de overstap regeling voor IBAN te doen.

Profiteer van collectief initiatief banken

De overstap regeling waarbij IBAN behouden bij overstap bank mogelijk is zorgt ervoor dat u op een normale manier zaken kunt doen. Het zorgt ervoor dat u in dertien maand handig uw zaken kunt regelen door klanten goed over de wijzigingen te informeren. Op die manier kunt u blijven profiteren van uw oude rekeningnummer en blijven betalingen gegarandeerd bij verandering van bank gedurende de overgangsfase. Informeer bij de nieuwe bank aangaande de opties om uw IBAN over te sluiten.

IBAN oversluiten en zaken doen

Kiest u een andere bank dan kan IBAN bij overstap bank tijdelijk worden behouden. Het zorgt ervoor dat uw financiële belangen goed worden behartigd en goede zaken kunt doen. U heeft voldoende tijd om uw bankzaken te veranderen en dus daarop uw onderneming op af te stellen. De bank geeft u de gelegenheid om de IBAN tijdelijk te behouden zodat u zakelijke zekerheid heeft.

Iban op briefpapier

Nut vermelden IBAN op briefpapier

IBAN op briefpapier vermelden geeft helderheid voor de klant! Door IBAN op briefpapier te vermelden zorgt u voor duidelijke informatie voor de klant zodat zij aankopen binnen de gestelde termijn netjes kunnen betalen. Inzichtelijkheid zorgt ervoor dat de consument exact weet naar welk IBAN rekeningnummer de openstaande schuld moet worden overgemaakt. Door simpelweg de IBAN code van het briefpapier over te nemen kunnen klanten of afnemers handig de betaling doen. Waarom is het nuttig om IBAN op het briefpapier van uw onderneming te vermelden en wat zijn de belangrijkste overwegingen daarbij?

IBAN plicht Nederland en Europa

Voor betalingen binnen Europa was de IBAN code reeds noodzakelijk juist omdat de bank daarmee – in combinatie met de bank identificatie code BIC – de bedragen op de correcte bankrekening stort. Om zowel in het binnenland als buitenland op dezelfde manier bankzaken te regelen worden alle transacties per 2014 middels IBAN codes uitgevoerd. Ook betalingen binnen de landsgrenzen dienen compleet uitgevoerd te zijn met de IBAN codes van zowel betaler als ontvanger. Geef helderheid door en ga IBAN op briefpapier vermelden zodat uw zakelijke belang goed zijn behartigd.

Zakelijk met IBAN overstappen

Zowel particulier als voor ondernemingen kan worden overwogen om van bank te wisselen. Omdat IBAN niet naar een andere bank mee verhuist is het belangrijk dat u als zaak snel het IBAN op briefpapier gaat vermelden. U krijgt namelijk een andere rekeningnummer en dus verandert de IBAN code. Op die manier informeert u snel en gemakkelijk de afnemer. Omdat u met uw zaken overstapt naar een nieuwe bank kunt u veelal ervoor zorgen dat u de overstap regeling neemt. Daarbij wordt uw oude IBAN gekoppeld aan uw nieuwe rekeningnummer zodat betalingen alsnog op de juiste plek terecht komen. Ga ook direct uw gewijzigde IBAN op briefpapier vermelden zodat betalingen op de juiste plek terecht komen.

Helderheid verschaffen voor klant

Om goede afzet te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de klant weet waar het bedrag naar over geboekt moet worden. IBAN op briefpapier vermelden geeft directe helderheid en zorgt ervoor dat de klant precies weet wat er moet worden gedaan. Eenvoudig kan men dan het IBAN overnemen van het briefpapier zodat de rekening tijdig kan worden betaald. Goede communicatie met de klant is dus belangrijk zodat de financiële afhandeling van aangegane verkoop contracten netjes en tijdig worden afgehandeld. Zorg er ook voor dat uw klanten de juiste informatie snel kunnen vinden zodat betalingen altijd tijdig worden gedaan. IBAN op briefpapier vermelden geeft zekerheid aangaande de zakelijke afhandeling van contracten en afspraken.