Category Archives: bic

Over op iban

Europese betalingen: over op IBAN

Nederland gaat over op IBAN! Sinds 2011 is men verplicht om binnen Europa het IBAN nummer te gebruiken om betalingen te kunnen doen. Daarnaast is het per 2014 verplicht ook voor alle betalingen binnen Nederland.

Dat houdt in dat al het betalingsverkeer over op IBAN gaat juist omdat daarmee helderheid en uniformiteit voor geheel Europa wordt gerealiseerd. IBAN staat voor Internationale Bank Account Number waardoor aan iedere rekening in combinatie met bankgegevens een uniek nummer bestaande uit 22 getallen is gegeven. Daarmee is voor iedere transactie duidelijk wie een betaling heeft gedaan en wie de exacte ontvanger is. Waar dient men op te letten als alle betalingen over op IBAN zijn?

Waarom over op IBAN?

Uniformiteit bij het wereldwijd overboeken van geld is noodzakelijk juist omdat de hoeveelheid nationale en internationale betalingen per dag per jaar stevig toenemen. Door binnen Europa de methode van betalen voor iedereen gelijk te stellen wordt het betalingsverkeer simpeler en meer inzichtelijk. Daarnaast blijft het beter traceerbaar en is helpt bij onverhoopte problemen. Over op IBAN zorgt er deels ook voor dat verdachte transacties beter kunnen worden opgespoord. Daarnaast geeft het vele voordelen voor zowel de bank als klant.

Wat heb je verder nodig?

Om overschrijvingen te kunnen doen volstaat binnen Nederland veelal het IBAN nummer echter naar het buitenland zal een BIC nummer nodig zijn. Dit is de Bank Identifier Code waarmee de specifieke internationale bank oftewel de hoofd vestiging daarvan wordt geïdentificeerd. Die bank moet er namelijk voor zorgen dat het overgemaakte geld op de juiste rekening terecht komt. In Europees verband zal het veelal automatisch verlopen zodat men binnen een paar uur tot op een dag het geld op de rekening heeft staan.

Over op IBAN: zaken doen

Door over te gaan op IBAN wordt het bankieren voor iedereen veel inzichtelijker. Iedere bank binnen de Europese Unie dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen zodat het overmaken versneld en gemakkelijk gaat. Door direct het lange IBAN nummer te gebruiken weet iedere bank van welke naar welke rekening iets in Europa moet worden overgemaakt. Omdat de code uniek is komt het over te maken bedrag altijd op het juiste punt aan. Het vergroot de zekerheid dat bankzaken op de juiste manier worden verricht en dus neemt het vertrouwen in Europees zaken doen toe. Door over op IBAN te gaan wordt het internationale ondernemerschap beter gestimuleerd.

Consequenties voor consument

Over op IBAN heeft weinig gevolgen behoudens dat de consument bij betalingen de juiste code moet invoeren. Weet je slechts het oude banknummer dan kun je gewoonlijk via het internet handig uitrekenen welke IBAN code je moet gebruiken passend bij het juiste rekeningnummer en banktype. Zo kun je als consument handig binnen Europa betalingen overmaken.

Betrouwbaar betalingen doen

Het internet bankieren is reeds lange tijd ingeburgerd. Toch dient iedereen op te passen aangaande internet criminaliteit. Accepteer geen spam van diegene die je niet kent en niemand zal ook vragen naar jouw pincode. Nooit geven dus. Daarnaast is een goedwerkende firewall en anti virus programma noodzakelijk om jouw bankzaken optimaal te beschermen. Op die manier kun je veilig de juiste IBAN codes via de beveiligde link versturen zodat jouw bankzaken goed zijn geregeld. Over op IBAN zorgt met een oppassende instelling ervoor dat je goed Europees geld kunt overmaken.